Restaurants | Rankings | Reviews | How We Rank | Links

Best Bang for your Buck - Dinner


 1. Cod at Borland's Tavern ($8.50)
 2. Cod at Norm's Hideaway ($9.00)
 3. Cod at Villa Inn ($8.50)
 4. Cod at Pickle Tree ($9.00)
 5. Cod at Utica Bar ($9.75)
 6. Haddock at Shed ($9.50)
 7. Cod at Schwoegler's Sugar River Lanes ($9.75)
 8. Cod at Nite Cap Inn ($10.00)
 9. Cod at Cahoots Bar ($9.00)
 10. Lake Perch at Koffee Kup ($8.50)


Share |