Restaurants | Rankings | Reviews | How We Rank | Links

Best Bang for your Buck - Dinner


 1. Cod at Borland's Tavern ($8.50)
 2. Cod at Norm's Hideaway ($9.00)
 3. Cod at Villa Inn ($8.50)
 4. Cod at Pickle Tree ($9.00)
 5. Cod at VFW Post 8483 ($8.50)
 6. Cod at Kickapoo Inn ($9.00)
 7. Cod at Utica Bar ($9.75)
 8. Haddock at Shed ($9.50)
 9. Cod at Schwoegler's Sugar River Lanes ($9.75)
 10. Cod at Nite Cap Inn ($10.00)


Share |